Katalog odkazů

Modul slouží pro správu katalogu odkazů, jejich editaci a pro správu kategorií katalogu a jeho struktury.

Administrace odkazů
Editace odkazu
Administrace kategorií
Editace kategorie

Administrace záznamů (obecný popis)
Detailu záznamu (obecný popis)

Návrat na obsah


Administrace odkazů

links_browse.png

Popis ikon

... administrace kategorií katalogu
... nastavení filtru pro zobrazení

Popis seznamu odkazů

Pro uživatele s administračními právy jsou v seznamu zobrazeny všechny odkazy. Pokud uživatel nemá administrační práva, může spravovat pouze odkazy, které do systému sám vložil.

Sloupec Název zobrazuje název odkazu v katalogu. Červeně zobrazený název znamená, že odkaz není schválen.

Sloupec Klik zobrazuje počet kliknutí na odkaz v katalogu.

Nahoru


Editace odkazu

links_detail.png

URL

Odkaz na server nebo stránku.

Titulek

Titulek odkazu zobrazovaný v katalogu.

Popis

Popis odkazu zobrazovaný v katalogu.

Ikona

Odkaz na obrázek ve formátu ikonky (88x31), který je zobrazován pod popisem odkazu v katalogu.

Kategorie

Kategorie katalogu, kam je odkaz zařazen.

Uživatel

Výběr uživatele, který odkaz vložil. Předvyplněné je jméno aktuálně přihlášeného uživatele.

E-mail

Emailová adresa uživatele, který odkaz vložil. Předvyplněn je e-mail aktuálně přihlášeného uživatele.

Výměnný odkaz

Škrtátko pro zvýhodnění odkazu v katalogu. Tyto odkazy jsou zobrazovány na hlavní stránce katalogu odkazů (slouží hlavně pro výměnnu odkazů mezi servery).

Aktivní odkaz

Škrtátko pro schválení odkazu.

Nahoru


Administrace kategorií

links_sections_browse.png

Popis ikon

... návrat na administraci odkazů
... nastavení filtru pro zobrazení

Popis seznamu kategorií

Sloupec Redir. zobrazuje číslo kategorie, kam je daná kategorie přesměrována.

Sloupec Odkazů zobrazuje počet odkazů v kategorii.

Sloupec Kategorie zobrazuje textový výpis pozice kategorie ve struktuře katalogu odkazů.

Nahoru


Editace kategorie

links_sections_detail.png

Název kategorie

Název kategorie v katalogu odkazů.

Popis kategorie

Popis obsahu kategorie.

Nadřazená kategorie

Výběr nadřazené kategorie, do které je daná kategorie přiřazena. V případě hlavní kategorie není vybráno nic.

Přesměrovat na

Výběr kategorie, kam je daná kategorie přesměrována při výpisu odkazů v kategorii.

Hlavní kategorie

Škrtátko pro označení kategorie jako hlavní, tj. kategorie nemá žádnou nadřazenou kategorii a zobrazuje se na hlavní stránce katalogu odkazů.

Nahoru